Maandelijks archief: maart 2013

Aangepast vervoer

Zoek je aangepast vervoer?

MAV

Bel ons GRATIS!

0800-25735

Hulp bij het vinden van vervoer op jou maat?

MAV

Mobiliteitscentrale
Aangepast
Vervoer

Alcohol heeft een hand in partnergeweld

Loopt de spanning in je relatie soms hoog op?
Word jij of je partner wel eens agressief van te veel alcohol?
Is de omgeving daar vaak het slachtoffer van?
Drink je soms teveel om hier mee om te gaan?

Alcohol - geweld affiche

Geweld komt voor in 1 op 8 relaties in België.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat er een verband is tussen alcohol en partnergeweld.
Alcohol werkt drempelverlagend
binnen partnergeweld, maar het kan ook een toevlucht zijn voor slachtoffers.

Is dit herkenbaar in je thuissituatie? Praat erover met je huisarts, een hulpverlener, vrienden of familie
of via het gratis nummer 1712.

Iedereen heeft recht op hulp!
Het is nooit te laat!

Verantwoord omspringen met medische beeldvorming

zuinig met straling 2013

Meer info: zuinig met straling

Bron: Federale overheidsdienst

Een geneesmiddel is geen snoepje

Een geneesmiddel neem je niet zomaar.
Een geneesmiddel is geen snoepje.

Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
waakt over de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen
vanaf hun ontwikkeling tot hun effectief gebruik.
In dit kader waarschuwt het FAGG u dat een geneesmiddel ondoeltreffend, zelfs schadelijk voor uw gezondheid kan zijn indien u het gebruikt zonder het advies van uw arts of apotheker te respecteren
en de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter niet volgt.

geneesmiddel is geen snoepje

ANDERE MIDDELEN OM U TE HELPEN BIJ HET GOED GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN

              Om het goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen, moeten alle betrokkenen beschikken over objectieve, adequate, actuele en gemakkelijk toegankelijke informatie.
Het FAGG stelt de bijsluiters van alle in België vergunde en verkochte geneesmiddelen ter beschikking van het grote publiek. Ook de zogenaamde samenvattingen van de kenmerken van het product, die veeleer bestemd zijn voor gezondheidszorgbeoefenaars, worden ter beschikking gesteld.
De «Bijsluiters en Samenvattingen van de Kenmerken van het Product (SKP)» zijn gepubliceerd op de internetsite FAGG

EEN VRAAG IN VERBAND MET EEN GENEESMIDDEL
Praat erover met uw arts of apotheker.
Het FAGG is de bevoegde instantie die onder meer verantwoordelijk is voor het afleveren van de vergunning voor het in de handel brengen of de registratie van geneesmiddelen.

Alle info: een geneesmiddel is geen snoepje

Antibiotica

 

Antibiotica helpen niet bij griep, verkoudheid, acute bronchitis en de meeste vormen van keel- en oorontsteking.

Waarom niet?
Omdat deze infecties veroorzaakt worden door virussen. Antibiotica werken enkel als we ziek zijn door bacteriën.

Meestal genezen we spontaan na enkele dagen. Ons lichaam maakt dan specifieke antilichamen aan die de indringers uitschakelen. Zo bouwen we ons afweersysteem op.

Een longontsteking of een bacteriële hersenvliesontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën.
Bij zo’n ernstige infectieziekte heb je natuurlijk wel antibiotica nodig.

 antibiotica

Voor meer info: BAPCOC

Prostaatwaarde in het bloed

Vanaf 1 augustus 2012 is de PSA-screening bij mannen vanaf 50 jaar niet langer terugbetaald
en gelden nieuwe terugbetalingsregels voor PSA-bepaling

Opvolging van de behandeling van een gekende prostaatkanker, ongeacht de leeftijd
maximum 2x per jaar

In het kader van een individuele opsporing van prostaatkanker bij mannen vanaf 40 jaar
met familiale antecedenten van prostaatkanker vóór de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd
maximum 1x per jaar

Baarmoederhalsuitstrijkje

Vanaf 1 maart 2013 is er een beperking in de terugbetaling van het baarmoederhalsuitstrijkje, door het RIZIV

een uitstrijkje bij routine onderzoek
1x om de 3 jaar terugbetaald

een uitstrijkje bij opvolging van een afwijking
2x per jaar terugbetaald

HPV screening wordt alleen bij een afwijkend uitstrijkje terugbetaald

HPV = Humaan Papilloma Virus: dit virus veroorzaakt baarmoederhalskanker.

*************************************

Pilvoorschriften worden alleen voorgeschreven op een jaarlijkse controle raadpleging!

pil

Telefoonuurtje

Telefoon (2)

Elke arts heeft wekelijks 2x telefoonuur

Uitzondering:
4e vrijdag van de maand GEEN telefoonuur!

Dr. Roger Schoolmeesters houdt GEEN telefoonuur.
U kan hem steeds bereiken op zijn vaste afspraakmomenten.

Meer info: Telefoonuur