Een geneesmiddel is geen snoepje

Een geneesmiddel neem je niet zomaar.
Een geneesmiddel is geen snoepje.

Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
waakt over de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen
vanaf hun ontwikkeling tot hun effectief gebruik.
In dit kader waarschuwt het FAGG u dat een geneesmiddel ondoeltreffend, zelfs schadelijk voor uw gezondheid kan zijn indien u het gebruikt zonder het advies van uw arts of apotheker te respecteren
en de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter niet volgt.

geneesmiddel is geen snoepje

ANDERE MIDDELEN OM U TE HELPEN BIJ HET GOED GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN

              Om het goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen, moeten alle betrokkenen beschikken over objectieve, adequate, actuele en gemakkelijk toegankelijke informatie.
Het FAGG stelt de bijsluiters van alle in België vergunde en verkochte geneesmiddelen ter beschikking van het grote publiek. Ook de zogenaamde samenvattingen van de kenmerken van het product, die veeleer bestemd zijn voor gezondheidszorgbeoefenaars, worden ter beschikking gesteld.
De «Bijsluiters en Samenvattingen van de Kenmerken van het Product (SKP)» zijn gepubliceerd op de internetsite FAGG

EEN VRAAG IN VERBAND MET EEN GENEESMIDDEL
Praat erover met uw arts of apotheker.
Het FAGG is de bevoegde instantie die onder meer verantwoordelijk is voor het afleveren van de vergunning voor het in de handel brengen of de registratie van geneesmiddelen.

Alle info: een geneesmiddel is geen snoepje

Reacties zijn gesloten.