Raadplegingen

Vrije raadpleging

Er is de mogelijkheid om op vrije raadpleging te komen. We reserveren deze raadpleging voor acuut zieke patiënten.
Chronische ziekten worden best via een afspraak opgevolgd.

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

voormiddag

-

-

-

-

-

namiddag

-

-

-

-

-

avond

18 – 19

18 – 19

18 – 19

18 – 19

18 – 19

Gelieve tijdig tussen de geplande vrije raadplegingsuren aanwezig te zijn!
Bij aankomst neemt u een volgnummer in de gang.
De arts roept u op volgorde van aankomst binnen. Dit nummer kan NIET op voorhand afgehaald worden.
Eens een nummer genomen vragen wij u om plaats te nemen in de wachtzaal.
Gelieve het nummer terug te bezorgen aan de arts.
Indien u zich toch later wenst aan te bieden, neem dan vooraf contact op.

 

Afspraken

Door het groot patiëntenbestand is het niet altijd evident om iedereen snel een afspraak te bezorgen.

Dagelijks komen er om 8u ‘s morgens bijkomende afspraken vrij in de agenda.

 

U kan deze online boeken of telefonisch vastleggen via het secretariaat.

Wil je weten welke uren je arts aanwezig is, neem dan een kijkje bij Medewerkers.

 • Een afspraak reserveren kan het gemakkelijkst online!
 • Telefonisch belt u (indien mogelijk) tijdig tijdens de uren van het secretariaat.
 • Als u een afspraak gepland hebt met één van de artsen, gelieve u dan ook tot deze arts te wenden volgens de afspraak.
 • Indien u een telefonisch afspraak voor meerdere personen vraagt, vermeld dit dan. Zo kunnen we de nodige tijd voorzien en hoeven de personen na u niet onnodig lang te wachten.
 • Als u meent meer tijd nodig te hebben, meld ons dit steeds zodat we de nodige tijd kunnen voorzien op afspraak!
  Bijvoorbeeld voor:
  - gynaecologisch onderzoek
  - zwangerschapscontrole
  - heelkunde
  - gesprek
  - preoperatief onderzoek: ECG en/of bloedname
  - invullen papieren vb. verzekering
  - sportonderzoek

Voor alle attesten waarbij een klinisch onderzoek noodzakelijk is vb. sportattesten, verzekeringsattesten ed.
dient u een afspraak te maken.

U kan ook steeds ONLINE boeken via onze website!

 

Kunt u niet aanwezig zijn op een afspraak? Geef ons dan tijdig een seintje.

Andere patiënten zullen u dankbaar zijn: zo kunnen wij de vrijgekomen tijd gebruiken om hen sneller te helpen.

Neem om een afspraak te annuleren contact op met het secretariaat: 016/56 74 86