Consultatie

Door overschakeling naar een nieuwe telefooncentrale is het niet mogelijk

om op dinsdag 3 en woensdag 4 april continue telefonisch bereikbaar te zijn.

Bedankt voor uw begrip.

 

Afspraken

Online kan u altijd een afspraak maken.

Telefonisch belt u (indien mogelijk) tijdig tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Als u een afspraak gepland hebt met één van de artsen, gelieve u dan ook tot deze arts te wenden volgens de afspraak.

Wees tijdig aanwezig op uw afspraak.

Indien u een telefonisch afspraak voor meerdere personen vraagt, vermeld dit dan. Zo kunnen we de nodige tijd voorzien en hoeven de personen na u niet onnodig lang te wachten.

Als u meent meer tijd nodig te hebben, meld ons dit steeds zodat we de nodige tijd kunnen voorzien op afspraak!
Bijvoorbeeld voor:
– gynaecologisch onderzoek
– zwangerschapscontrole
– heelkunde
– gesprek
– preoperatief onderzoek: ECG en/of bloedname
– invullen papieren vb. verzekering
– sportonderzoek

Voor alle attesten waarbij een klinisch onderzoek noodzakelijk is vb. sportattesten, verzekeringsattesten ed.
dient u een afspraak te maken.

 

Snelle raadpleging

Wat is een ‘snelle raadpleging’?
Elke dag maakt Arcade enkele afsprakensloten vrij voor patiënten die een arts nodig hebben op dezelfde dag. De duur van deze afspraak is sterk ingekort. Er is voldoende tijd voorzien voor een onderzoek naar 1 nieuwe diagnose en 1 therapie.

Waarom een ‘snelle raadpleging’?
Huisartsgeneeskunde evolueert snel. Een groot deel van de dagelijkse activiteiten van een huisarts is gericht op chronische ziekten (suikerziekte, longlijden, hartziekten, …). Door de vergrijzing van de bevolking is er hierdoor een overaanbod van patiënten in de huisartsenpraktijk. Om patiënten met een acute ziekte de kans te blijven geven om op consultatie te komen, is de ‘snelle raadpleging’ uitgewerkt.

Welke huisarts doet een ‘snelle raadpleging’?
Alle huisartsen van Arcade werken hieraan mee. Als patiënt weet u vooraf niet welke huisarts deze raadpleging verzorgt. Voor acute ziekten is het immers niet noodzakelijk dat uw voorkeurarts aanwezig is voor een diagnose en therapie.

Hoe boek je een ‘snelle raadpleging’?
Dagelijks komen er sloten vrij voor een ‘snelle raadpleging’ in het agendasysteem. Voor een reservatie op een ‘snelle raadpleging’ kan u naar het secretariaat bellen of online reserveren, uitsluitend op de dag zelf van de afspraak. Respecteer de doelstelling bij het boeken van die afspraaksloten. Eénmaal de sloten volzet kan u nog steeds ’s avonds op de vrije raadpleging terecht.

Wat doet u met langer bestaande ziekten (chronische pathologie), verlenging van voorschriften of een opvolgraadpleging?
U maakt een afspraak, die u vastlegt bij uw voorkeurarts via het afsprakensysteem of het secretariaat. Boek tijdig in want deze afspraaksloten zijn snel volgeboekt. Maak zeker geen afspraak voor chronische ziekten op een ‘snelle raadpleging’. Daar kan u niet dadelijk worden geholpen.

Wat doet u met zeer dringende ziekten?
Wanneer u een zeer dringende ziekte of letsel hebt (bijvoorbeeld snijwonde, pijn op de borst, ongeval met letsel, acute psychologische hulp, …) neemt u contact op met het secretariaat en vraagt u een dringende afspraak. Dit hoort niet thuis op de ‘snelle raadpleging’.

Vrije raadpleging

Er is de mogelijkheid om op vrije raadpleging te komen. We reserveren deze raadpleging voor acuut zieke patiënten.
Chronische ziekten worden best via een afspraak opgevolgd.

Bij aankomst neemt u een volgnummer naast de deur van de wachtzaal.
Dit nummer kan NIET op voorhand afgehaald worden. De arts roept u op volgorde van aankomst binnen.
Eens een nummer genomen vragen wij u om plaats te nemen in de wachtzaal. Gelieve het nummer terug te bezorgen aan de arts. Indien u zich toch later wenst aan te bieden, neem dan vooraf contact op. Gelieve tijdig tussen de geplande vrije raadplegingsuren aanwezig te zijn!

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

voormiddag

namiddag

avond

18 – 19

18 – 19

18 – 19

18 – 19

18 – 19

 

 

Kunt u niet aanwezig zijn op een afspraak? Geef ons dan tijdig een seintje.

Andere patiënten zullen u dankbaar zijn: zo kunnen wij de vrijgekomen tijd gebruiken om hen sneller te helpen.

Neem om een afspraak te annuleren contact op met het secretariaat: 016/56 74 86