Consultatie

Afschaffen VRIJE RAADPLEGING

Vanaf 1 september 2018 zal er GEEN vrije raadpleging meer gehouden worden.

In de plaats daarvan komen er snelle raadplegingen voor acuut zieken.

 

Afspraken

Online kan u altijd een afspraak maken.

Telefonisch belt u (indien mogelijk) tijdig tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Als u een afspraak gepland hebt met één van de artsen, gelieve u dan ook tot deze arts te wenden volgens de afspraak.

Wees tijdig aanwezig op uw afspraak.

Indien u een telefonisch afspraak voor meerdere personen vraagt, vermeld dit dan. Zo kunnen we de nodige tijd voorzien en hoeven de personen na u niet onnodig lang te wachten.

Als u meent meer tijd nodig te hebben, meld ons dit steeds zodat we de nodige tijd kunnen voorzien op afspraak!
Bijvoorbeeld voor:
– gynaecologisch onderzoek
– zwangerschapscontrole
– heelkunde
– gesprek
– preoperatief onderzoek: ECG en/of bloedname
– invullen papieren vb. verzekering
– sportonderzoek

Voor alle attesten waarbij een klinisch onderzoek noodzakelijk is vb. sportattesten, verzekeringsattesten ed.
dient u een afspraak te maken.

 

Snelle raadpleging

Wat is een ‘snelle raadpleging’?
Elke dag maakt Arcade enkele afsprakensloten vrij voor patiënten die een arts nodig hebben op dezelfde dag. De duur van deze afspraak is sterk ingekort. Er is voldoende tijd voorzien voor een onderzoek naar 1 nieuwe diagnose en 1 therapie. De ‘snelle raadpleging’ wordt meermaals per dag georganiseerd.

Waarom een ‘snelle raadpleging’?
Huisartsgeneeskunde evolueert snel. Een groot deel van de dagelijkse activiteiten van een huisarts is gericht op chronische ziekten (suikerziekte, longlijden, hartziekten, …). Door de vergrijzing van de bevolking is er hierdoor een overaanbod van patiënten in de huisartsenpraktijk. Om patiënten met een acute ziekte de kans te blijven geven om op consultatie te komen, is de ‘snelle raadpleging’ uitgewerkt.

Welke huisarts doet een ‘snelle raadpleging’?
Alle huisartsen van Arcade werken hieraan mee. Als patiënt weet u vooraf niet welke huisarts deze raadpleging verzorgt. Voor acute ziekten is het immers niet noodzakelijk dat uw voorkeurarts aanwezig is voor een diagnose en therapie.

Hoe boek je een ‘snelle raadpleging’?
Dagelijks komen er sloten vrij voor een ‘snelle raadpleging’ in het agendasysteem. Voor een reservatie op een ‘snelle raadpleging’ kan u naar het secretariaat bellen of online reserveren, uitsluitend op de dag zelf van de afspraak. Respecteer de doelstelling bij het boeken van die afspraaksloten.

Wat doet u met langer bestaande ziekten (chronische pathologie), verlenging van voorschriften of een opvolgraadpleging?
U maakt een afspraak, die u vastlegt bij uw voorkeurarts via het afsprakensysteem of het secretariaat. Boek tijdig in want deze afspraaksloten zijn snel volgeboekt. Maak zeker geen afspraak voor chronische ziekten op een ‘snelle raadpleging’. Daar kan u niet dadelijk worden geholpen.

Wat doet u met zeer dringende ziekten?
Wanneer u een zeer dringende ziekte of letsel hebt (bijvoorbeeld snijwonde, pijn op de borst, ongeval met letsel, acute psychologische hulp, …) neemt u contact op met het secretariaat en vraagt u een dringende afspraak. Dit hoort niet thuis op de ‘snelle raadpleging’.

Waarom stopt op 1 september 2018 de vrije raadpleging?
Om de wachttijd in de wachtzaal in te korten wordt de vrije raadpleging afgeschaft. Ze wordt vervangen door de ‘snelle raadpleging’. U kan steeds een afspraak boeken op een ‘snelle raadpleging’ als u dezelfde dag een arts nodig heeft.

 

Kunt u niet aanwezig zijn op een afspraak? Geef ons dan tijdig een seintje.

Andere patiënten zullen u dankbaar zijn: zo kunnen wij de vrijgekomen tijd gebruiken om hen sneller te helpen.

Neem om een afspraak te annuleren contact op met het secretariaat: 016/56 74 86