Nieuws uit de gezondheidswereld.

Antibiotica wordt te frequent en verkeerd gebruikt. Dit draagt bij aan de vorming van resistente bacteriën. Eenvoudige infecties worden dan soms levensbedreigend omdat antibiotica niet meer werken.

Hoe kan je dit helpen voorkomen?

  1. Neem geen antibiotica bij ziektes die veroorzaakt worden door een virus.
  2. Bij kleine bacteriële infecties is het vaak niet nodig om antibiotica te nemen
  3. Als je antibiotica neemt, dan alleen volgens het voorschrift van je arts.

Lees meer