Nieuwe patiënten

nieuwe pt

Als nieuwe patiënt verwelkomen wij u graag in onze praktijk.

Om je dossieroverdracht vlot te laten verlopen is het nuttig je dossier bij je vorige huisarts op te vragen en
te laten doorsturen naar onze praktijk (bij voorkeur elektronisch).

Graag maken we kennis met u als nieuwe patiënt.
We stellen het op prijs bij je eerste consultatie je volledige medicatielijst mee te brengen.