Ozonpiek en hittegolf

Ozonpieken en hittegolf

Enkele tips om warme dagen goed door te komen. Op een zeer warme dag:

  • Stel u zo weinig mogelijk bloot aan de zon;
  • Bescherm uzelf door een zonnecrème te gebruiken;
  • Drink voldoende, bij voorkeur water;
  • Breng het OCMW van uw gemeente op de hoogte over geïsoleerde personen die een bezoek van een maatschappelijk werk(st)er kunnen gebruiken.

Op een dag waarop de ozondrempelwaarden worden overschreden:
Voor de meest kwetsbare personen (mensen met astma, mensen met ademhalingsproblemen, bejaarden en jonge kinderen) raadt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan om in de mate van het mogelijke:

  • Thuis te blijven;
  • Geen lichamelijke inspanningen te leveren;
  • De ramen niet te openen tijdens de warmste periode van de dag, namelijk tussen 12 en 22 uur. Open de ramen dus bij voorkeur ’s avonds laat of ’s ochtends, wanneer de concentraties zich opnieuw op het laagste niveau bevinden.

Ten slotte nog enkele tips voor vakantiegangers om ervoor te zorgen dat hun vakantie één en al plezier mag blijven. In het belang van uw gezondheid wordt het sterk aanbevolen om op echte zomerse dagen geen lange trajecten of te leggen tussen 11u en 17u, en de berichten op de radio te volgen om op de hoogte te blijven van de verkeerssituatie. Zorg voor voldoende voorraad eten en drinken die aan de inzittenden een autonomie van enkele uren garandeert in geval van file. Water en licht gesuikerde frisdranken zullen het nuttigst zijn; alcoholische dranken moeten uiteraard worden vermeden.

Reacties zijn gesloten.