Praktijkmissie

ARCADE uit het oogpunt van de patiënt

familiearts voor elke leeftijd: de levensboog van geboorte tot overlijden, een volledig aanbod van geneeskunde:
van preventie en curatieve zorgen tot ‘care’ zorg in de terminale fase

Logo HGA

ARCADE uit het oogpunt van de arts

HOED: Huisartsen Onder Eén Dak: zo wordt een huisartsenpraktijk genoemd,
waarin verschillende huisartsen hun activiteiten bundelen in één thuis
(dit is de boog waaronder de arts (steunpilaar) staat gesymboliseerd door het doktersembleem)
De boog duidt op de gezamenlijke missie van de samenwerking