Preventieplan op uw maat

In de huidige huisartsgeneeskunde neemt PREVENTIE een zeer belangrijke plaats in.
Preventie betekent: ziektes voorkomen of in een vroegtijdig stadium opsporen
zodat er minder ingrijpende behandelingen nodig zijn. Door het grote aanbod aan onderzoeken en testen,
wordt het steeds moeilijker om te bepalen wanneer deze voor u zinvol zijn.

Preventieproject

Iedere patiënt tussen 45 en 75 jaar heeft recht op een preventieplan op maat en
dit op een wetenschappelijk verantwoorde manier.
Uw GMD houdende huisarts nodigt u uit om deel te nemen aan een persoonlijk preventieplan waarmee uw gezond-zijn wordt onderzocht en zo nodig bijgestuurd.
In twee opeenvolgende consultaties, die grotendeels worden terugbetaald door uw ziekenfonds, wordt uw gezondheid op punt gesteld.

Stap 1
Hiervoor dient u, als patiënt, eerst een vragenlijst in te vullen.
Als u een eerste maal deelneemt aan het preventieplan, vult u ‘eerste vragenlijst preventieplan’ in. Hebt u vorig jaar ook deelgenomen, dan kan u de verkorte ‘opvolgvragenlijst preventieplan’ invullen.

 

Stap 2
Datum voor een afspraak bij de verpleegkundige.
Uw huisarts verwerkt alle ingevulde gegevens en spreekt met de praktijkverpleegkundige af welke onderzoeken voor u noodzakelijk zijn.  De uitwerking van uw persoonlijk preventieplan gebeurt door de verpleegkundige,
die opgeleid is om met u de preventiemodule te overlopen.

U wordt binnen de maand door het secretariaat gecontacteerd om een afspraak te maken voor een bloedanalyse en eventueel andere onderzoeken.  Dit bloedonderzoek hoeft NIET nuchter te gebeuren. We adviseren wel om een 4-tal u niets te eten en de hoeveelheid drank vooraf te beperken, bij voorkeur water. Een warme maaltijd vooraf wordt afgeraden.

Stap 3
Preventieonderzoek bij de verpleegkundige.
U meldt zich NIET nuchter aan bij de praktijkverpleegkundige op het afgesproken uur.  Een bloedname en andere -voor u- noodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd. Uw GMD houdende huisarts superviseert deze consultatie.
Op het einde van deze consultatie krijgt u een 2e afspraak bij de verpleegkundige voor de bespreking van de resultaten van het preventieplan.

Stap 4
Bespreking van het preventieplan op uw maat.
De verpleegkundige en uw GMD houdende huisarts verwerken de gegevens het het eerste onderzoek.
De huisarts bepaalt de verdere afwerking van het preventieplan en geeft de verpleegkundige de nodige informatie om het op uw maat te bespreken in een tweede consultatie.  Indien uw gezondheid verder onderzoek vereist, krijgt u de nodige afspraken mee van de verpleegkundige voor vervolgonderzoeken.

 

Geïnteresseerd?
U kan de vragenlijst afhalen op het secretariaat of aanvragen via e-mail huisartsengroeparcade@gmail.com, met vermelding van naam en geboortedatum

OF

U kan de vragenlijst downloaden en ingevuld op het secretariaat binnenbrengen

***

Eerste vragenlijst preventieplan

Heb je in al een ‘Eerste vragenlijst’ ingevuld in het verleden en kom je voor opvolging,
print dan onderstaande vragenlijst uit

Opvolg vragenlijst preventieplan

***

Groene tip: print de ‘Eerste vragenlijst’ recto verso uit

OF

U kan de vragenlijst online invullen
Online vragenlijst: eerste vragenlijst preventieplan
Online vragenlijst: opvolg vragenlijst preventieplan