Spoedgevallen

Spoed

 

Voor dringende hulpverlening (vb. wonden, valpartijen, breuken, hevige onverwachte pijn, …)
kan u steeds terecht in onze praktijk.

Om u zo vlot mogelijk te bedienen neemt u liefst vooraf contact op met het medisch secretariaat, waar u zich bij aankomst ook aanmeldt.

Eén van de artsen zal u verder helpen.