Telefonisch advies

Telefonische- en e-mailconsultaties worden NIET toegestaan!

Advies en opvragen van resultaten kan in principe tijdens de secretariaatsuren.
Als u de arts toch persoonlijk wilt spreken, vragen we je met aandrang om het telefoongesprek kort te houden:
zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.

De telefoon is voor ons, huisartsen, een zegen en een kwaad. Onmisbaar om ons werk te kunnen organiseren, essentieel om bereikbaar te zijn, maar storend tijdens consultatie-uren (dat heb je misschien zelf al wel eens gemerkt).

Je kan ons helpen die overlast te verminderen!
Probeer zo mogelijk te telefoneren tijdens de secretariaatsuren of het telefoonuur.


Standpunt van de Orde der Geneesheren over telefonisch advies door een arts

“Een medisch advies veronderstelt in de regel, ter vermijding van risico’s voor de patiënt, een voorafgaand medisch onderzoek, wat telefonisch uitgesloten is”

(nationale raad, 16/02/2008)

 

Standpunt van de Orde der Geneesheren over telefonisch advies door een arts

Dit impliceert:

  • de patiënt moet geïnformeerd worden dat een arts onmogelijk een diagnose kan stellen zonder ondervraging en klinisch onderzoek
  • het telefonisch interpreteren van acute symptomen risico’s inhoudt voor de volksgezondheid

(nationale raad, 16/02/2008)

 

Telefonisch advies door een arts

De Orde der Geneesheren adviseert dus de patiënt om zich persoonlijk op consultatie aan te bieden voor vragen over ziekte of behandeling.