Raadpleeg je online dossier

Raadpleeg via de knop ‘Mijn online dossier‘ bovenaan op onze website eenvoudig je medische gegevens. Onder andere verslagen van het ziekenhuis en bloedresultaten kan je hier terugvinden.

Je komt terecht op COZO (collaboratief zorgplatform) waar je je met je elektronische identiteitskaart kan inloggen om je resultaten te zien.

Door de nieuwe GDPR wetgeving op de privacy zijn we beperkt in onze mogelijkheden om je rechtstreeks deze informatie te bezorgen. Zelf kan je er echter perfect aan via de website van COZO.

Je kan ook je online dossier raadplegen via volgende toepassingen:

My Nexuz Health

COZO

Helena Care

mijngezondheid.be

Globaal medisch dossier (GMD)

Dit is een elektronisch dossier waarin al jouw medische gegevens bijgehouden worden door je huisarts.

De artsen kunnen jou hierdoor beter begeleiden en overleggen met andere artsen. Patiënten met een GMD betalen minder remgeld. Je kan jouw huisarts vragen om een GMD aan te maken. Het GMD moet jaarlijks vernieuwd worden, dit doen jouw ziekenfonds en arts voor jou.

Geïnformeerde toestemming

Dit is de toestemming die de patiënt moet geven aan de zorgverlener om gezondheidsgegevens elektronisch te kunnen delen.

Deze toestemming moet door elke patiënt afzonderlijk gegeven worden. Dat kan rechtstreeks via jouw huisarts of via de webtoepassing eHealthConsent. Deze gegevens mogen enkel bekeken worden door zorgverleners die een therapeutische relatie met je hebben. Elke patiënt heeft ten alle tijde het recht om zijn toestemming in te trekken.

Tarieven

Erelonen

Elke arts in Arcade is geconventioneerd, rekent geen supplementen aan en volgt de officiële tarieven vastgelegd door het RIZIV. Heb je hierover vragen? Stel ze gerust aan je huisarts.

Raadpleging : € 31,81
Raadpleging avond : € 36,41
Huisbezoek : € 45,78

E-attest

Je huisarts stuurt het getuigschrift van verstrekte hulp elektronisch naar jouw ziekenfonds. Je moet niets meer binnenbrengen bij jouw ziekenfonds.

Bancontact

In onze praktijk is er de mogelijkheid om met bancontact te betalen (contactloos < €50,00).

Nieuwe patiënt

Nieuwe patiënten verwelkomen wij graag in onze praktijk. Wij nemen enkel nog patiënten aan die wonen binnen een specifieke perimeter (zie kaartje hieronder) en nog geen huisarts hebben.

Bent u nog geen patiënt bij Arcade en wilt u online een afspraak maken?
Gelieve eerst naar het secretariaat te willen bellen (016 56 74 86) tijdens de openingsuren:

ma-di-woe-vrij: 08.00-11.00 & 16.00-18.00
do: 8.00-16.00

Nieuwe patiënten kunnen een afspraak maken via het secretariaat voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze afspraak voorzien we meer tijd zodat je jouw voorgeschiedenis maar ook jouw huidige problemen kan bespreken. Indien je bij ons patiënt wenst te worden, kan je de arts vragen om jouw dossier bij de vorige huisarts op te vragen.

Praktijkverlaters

Als je onze praktijk wenst te verlaten kan de nieuwe huisarts jouw dossier bij ons opvragen. 

Wij zullen na het ontvangen van deze aanvraag jouw dossier bezorgen aan de nieuwe huisarts. Zo is de nieuwe huisarts op de hoogte van je voorgeschiedenis.

Voorschriften

Voorschriften nodig voor je (chronische) medicatie? Over het algemeen maak je hiervoor best een afspraak bij je huisarts.

Voor sommige chronische geneesmiddelen is het mogelijk om deze te laten voorschrijven na telefonisch contact met je huisarts tijdens de beluurtjes. Dit dient op voorhand te worden afgesproken met je behandelende huisarts.

Voorschriften kunnen niet via het secretariaat of de verpleegkundige aangevraagd worden.

Huisbezoeken

Enkel in uitzonderlijke gevallen reserveren we huisbezoeken voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.

Om een huisbezoek aan te vragen, bel je ons liefst voor 09.00 ’s morgens, zodat we dit vlot kunnen inplannen.

Hou er rekening mee dat wij enkel huisbezoeken kunnen uitvoeren binnen onze perimeter.

Praktijknieuws

Nieuw!

Uw jaarlijks preventief onderzoek gebeurt vanaf heden zoveel mogelijk bij onze verpleegkundige Sofie, die samen met uw arts de resultaten bekijkt en vervolgens met u overloopt.  Sofie doet niet alleen de bloedafname, maar ook de bespreking!

 

Nieuw!

Sommige opvolgconsultaties ivm diabetes zullen vanaf nu enkel bij onze verpleegkundige Sofie plaatsvinden.

Zij bekijkt samen met uw arts de resultaten en overloopt dan alles met u als u komt voor de bespreking! 

 

Orde Der Artsen

Gelieve uw gemaakte afspraken stipt na te willen komen.

Indien u herhaaldelijk niet komt opdagen (zonder ons te verwittigen) kan u een consultatie worden aangerekend.

Orde Der Artsen

Het is nutteloos aan de arts een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Het zal u steeds worden geweigerd. Het vragen, verstrekken en gebruiken van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld. 

Kunst in onze praktijk

Elk seizoen laten we patiënten hun kunst tentoonstellen in onze praktijk. Heb je interesse om je werk te tonen? Vraag meer informatie op het secretariaat of bij één van de artsen.

Wanneer is je huisarts afwezig?

Bij praktijknieuws kan je steeds lezen wanneer en wie van de artsen afwezig zullen zijn in de praktijk. Indien je huisarts afwezig is, kan je terecht bij één van onze andere artsen.

Bekijk de verlofdagen hier.

Rechtstreeks nummer artsen

De artsen zijn tijdens hun telefoonuurtjes rechtstreeks bereikbaar op een apart nummer. Deze telefoonnummers werken enkel op de momenten dat de arts telefoonuur heeft. 

Bekijk alle nummers hier.

Brieven ophalen in onze praktijk

Omwille van de nieuwe privacywetgeving mogen documenten voor patiënten niet klaargezet worden in de gang. Je kan je documenten komen ophalen op het secretariaat tijdens de openingsuren.

Je hebt voorschriften of een attest nodig?

Voor voorschriften en/of attesten maak je een afspraak bij je huisarts. Via het secretariaatof de verpleegkundige kan je geen voorschriften of attesten verkrijgen.

Telefonisch contact

Voor afspraken, huisbezoeken en administratieve vragen, bel bij voorkeur tussen 08.00 en 11.00 ’s ochtends. Voor ‘snelle raadplegingen’ en urgenties kan je tussen 08.00 en 19.00 bellen.

Nieuws uit de gezondheidswereld

Door de nieuwe GDPR wetgeving op de privacy zijn we beperkt in onze mogelijkheden om je medische informatie te bezorgen. Echter, via het Collaboratief Zorgplatform (COZO) heb je zelf eenvoudig toegang tot je eigen medische gegevens. Onder andere je bloeduitslagen, verslagen van specialisten en je vaccinatiestatus vind je hier terug.

COZO is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen. Log in met je elektronische identiteitskaart.

Voel je je niet goed in je vel? Een aantal tips zouden je kunnen verder helpen.

Op www.fitinjehoofd.be test je hoe fit je hoofd is en krijg je advies op maat.

Antibiotica wordt te frequent en verkeerd gebruikt. Dit draagt bij aan de vorming van resistente bacteriën. Eenvoudige infecties worden dan soms levensbedreigend omdat antibiotica niet meer werken.

Hoe kan je dit helpen voorkomen?

  1. Neem geen antibiotica bij ziektes die veroorzaakt worden door een virus.
  2. Bij kleine bacteriële infecties is het vaak niet nodig om antibiotica te nemen
  3. Als je antibiotica neemt, dan alleen volgens het voorschrift van je arts.