Vragen over afspraken maken

Wat als ik dringend een dokter nodig heb?

Je kan bij ons steeds terecht voor acute problemen. Bel op onze urgentielijn: 016 56 74 86 en druk nadien op 1. Als je dezelfde dag nog een afspraak nodig hebt bij een dokter kan je een afspraak maken op een ‘snelle raadpleging‘. Dit kan zowel online als telefonisch.

Kan ik kiezen bij welke huisarts ik op raadpleging ga?

Je kan steeds kiezen bij wie van onze artsen je een afspraak maakt. Is je vertrouwde arts niet beschikbaar? De andere artsen kunnen je zeker verder helpen.

Kan ik met bancontact betalen?

Ja, in onze praktijk is er de mogelijkheid om met bancontact te betalen.
We moedigen dit zelfs aan.

Komen de artsen ook op huisbezoek?

 

Onze artsen doen huisbezoeken bij patiënten die om medische redenen zich niet kunnen verplaatsen. Indien je een huisbezoek wil aanvragen, doe je dit best voor 09u00. Zo kunnen we dit goed inplannen in de agenda’s van de artsen.

Moet ik steeds op afspraak komen om papieren te laten invullen?

 

Afhankelijk van welke papieren er ingevuld moeten worden, dien je hiervoor op consultatie te komen. Je kan navragen op het secretariaat of het nodig is om een afspraak te maken.

Moet ik voor voorschriften steeds op consultatie komen?

Spreek dit met je huisarts af. Voor sommige (chronische) geneesmiddelen zal je huisarts, na telefonisch contact, een voorschrift verlengen. Over het algemeen maak je best een afspraak voor een voorschrift. Voorschriften kunnen niet via het secretariaat of de verpleegkundige verkregen worden.

Vragen over behandelingen

Moet ik nuchter zijn voor een bloedafname?

Dit is niet altijd nodig. Je bespreekt dit in principe vooraf met je huisarts. Bij twijfel vraag je dit na op het telefoonuurtje of neem je contact op met het secretariaat.

Kan ik mijn arts bellen om resultaten van een onderzoek te bespreken?

Wanneer zo afgesproken met je huisarts worden bepaalde resultaten telefonisch besproken tijdens een telefoonuurtje. Indien je bijkomende vragen hebt of een grondigere bespreking wenst, maak je best een afspraak.

Wat moet ik doen als ik bijwerkingen heb van medicatie?

Neem contact op met één van de artsen. De artsen bekijken dan samen met jou of de medicatie veranderd moet worden.

Vragen over behandelingen

Moet ik nuchter zijn voor een bloedafname?

Dit is niet altijd nodig. Je bespreekt dit in principe vooraf met je huisarts. Bij twijfel vraag je dit na op het telefoonuurtje of neem je contact op met het secretariaat.

Kan ik mijn arts bellen om resultaten van een onderzoek te bespreken?

Wanneer zo afgesproken met je huisarts worden bepaalde resultaten telefonisch besproken tijdens een beluurtje. Indien je bijkomende vragen hebt of een grondigere bespreking wenst, maak je best een afspraak.

Wat moet ik doen als ik bijwerkingen heb van medicatie?

Neem contact op met één van de artsen. De artsen bekijken dan samen met jou of de medicatie veranderd moet worden.

Vragen over het secretariaat

Kan ik via het secretariaat voorschriften / attesten vragen?

Via het secretariaat (of aan de verpleegkundige) kunnen geen voorschriften of attesten verkregen worden. Voorschriften en attesten moeten steeds door een arts gemaakt worden. De voorschriften worden dan op uw E-ID gezet en de verwijsbrieven / attesten worden wel klaar gelegd op het secretariaat. Tijdens de openingsuren van het secretariaat kan je deze komen ophalen.

Moet ik het getuigschrift van de dokter nog binnenbrengen bij mijn mutualiteit?

De dokters sturen de getuigschriften rechtstreeks naar jouw mutualiteit.  

Kan ik resultaten van onderzoeken, verslagen of attesten via e-mail laten doorsturen?

Door de nieuwe privacywetgeving mogen wij geen patiëntengegevens via e-mail versturen. Resultaten en verslagen kan je via Helena of COZO raadplegen. Vraag aan je huisarts om deze voor jou zichtbaar te maken. Je huisarts kan documenten ook onder gesloten omslag voor jou klaarleggen aan het secretariaat. Je moet dit persoonlijk komen ophalen.